Giải pháp quản lý màn hình tập trung Digital Signage

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

DIGITAL SIGNAGE LÀ GÌ? – GIẢI PHÁP QUẢN LÝ MÀN HÌNH TẬP TRUNG

– Digital Signage là giải pháp quản lý tất cả các màn hình kỹ thuật số LCD, TV/ Smart Tivi, màn hình quảng cáo chuyên dụng (LCD Digital Signage), … trên cùng một hệ thống thông qua kết nối Internet. Giám sát và quản lý tập trung – Vận hành từ xa – Phân phát nội dung Media quảng cáo: Video; Audio; Hình ảnh; Url (Tỷ giá, thị trường chứng khoán, Website),… đến màn hình kỹ thuật số theo thời gian thực.
Digital Signage là giải pháp hệ thống bao gồm:
– Thiết bị đầu cuối (1)
Màn hình LCD quảng cáo chuyên dụng Hoặc LED Hoặc Monitor Hoặc TV Hoặc SmartTV Hoặc Android Box Digital Signage;
– App Digital Signage Client (2)
Được cài đặt trên thiết bị đầu cuối. Cài đặt kết nối và định danh thiết bị về CMS Digital Signage Platform;
– CMS Digital Signage Platform (3)
Là phần mềm trên nền Web-page, được cài đặt trên Cloud là dạng phần mềm SaaS. Với SmartRetail có thể cài đặt trên Server Khách hàng. Người dùng sẽ đăng nhập vào Platform để quản lý các thiết bị đầu cuối.

Phần mềm CMS Digital Signage (CMS Digital Signage Platform)

– Giúp cho việc quản lý tập trung và vận hành từ xa các loại màn hình LCD quảng cáo chuyên dụng. CMS Digital Signage giúp bạn quản lý và vận hành ở bất kỳ đâu nếu có kết nối Internet.

(1) CMS™ Digital Signage Platform
Phần mềm Digital Signage có thể thiết lập hệ thống với nhiều phương thức khác nhau: Cài đặt và thiết lập tại Server khách hàng. Hoặc sử dụng phần mềm thuê Cloud-SaaS của chúng tôi.
(2) Quản lý thiết bị (Terminal)
Cho phép người dùng/ quản trị kiểm tra trạng thái hoạt động của thiết bị, thiết lập cấu hình hợp với cấu trúc quản lý. Báo cáo thời gian trình chiếu tại từng thiết bị terminal.
(3) Quản lý nội dung
Cho phép người dùng sắp xếp và thiết lập nội dung trình chiếu trên màn hình. Cũng như việc quản trị và phân phát nội dung: Video; Audio; Hình ảnh; Url,… đến màn hình kỹ thuật số.
(4) Quản lý kịch bản, lịch trình
Cho phép người dùng thiết lập lịch và thời hạn nội dung trình chiếu cho từng nội dung đến từng màn hình cụ thể. Thiết kế và lưu trữ các biểu mẫu trình chiếu.
(5) Quản lý người dùng
Tạo và thiết lập các nhóm nhằm phân chia và quản lý các thiết bị một cách hiệu quả. Người quản trị có thể tạo và phân quyền cho các User tùy vào vai trò của từng User.
(6) Báo cáo
Cho phép trích xuất báo cáo thời gian trình chiếu của nội dung. Trích xuất báo cáo thời gian hoạt động của từng màn hình; Báo cáo theo sự kiện người dùng; Báo cáo phân loại theo định dạng dữ liệu của nguồn tài nguyên.

Phần mềm Digital Signage

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *