Thiết bị chuyển mạch Switch Juniper EX3400 chính hãng

Liên hệ

  • Hỗ trợ được cung cấp cho Lớp 3 (OSPF v2, IGMP v1 / v2 / v3, PIM, VRRP, Q-in-Q, BFD, bộ định tuyến ảo)
  • Hỗ trợ có sẵn để quản lý IPv6. cấu hình tự động không trạng thái, telnet, SSH, DNS.
  • Các tính năng định tuyến IPv6 (OSPFv3, hỗ trợ bộ định tuyến ảo cho unicast, VRRPv6, PIM, MLDv1 / v2)
  • Khả năng Ethernet hiệu quả năng lượng (EEE) được cung cấp.
  • Có đầy đủ CO&CQ
Bảo hành: chính hãng theo tiêu chuẩn NSX
Cam kết: hàng mới 100%, chính hãng có CO & CQ
Danh mục: